Loading...

acum rezervați

Condiții

Hotel Altes Kloster
AK Tagungshotel Hainburg GmbH

1. domeniu

Acești termeni și condiții se aplică tuturor contractelor de cazare de oaspeți încheiate între AK Tagungshotel Hainburg GmbH (Hotel Altes Kloster) ca o companie de administrare a hotelurilor Arion în Austria cu terțe persoane (oaspeți), precum și cu toate celelalte servicii prestate și livrările hotelului Arion.

2. Rezervări / revânzare 

Prin acceptarea unei rezervări făcute de oaspeți, a fost încheiat un contract de cazare. Acest acord, sub forma unei rezervări de camere comandate, este obligatoriu pentru ambele părți contractante. Rezervarea camerelor comandate dar care nu au fost încă plătite este valabilă până la ora 18.00 din ziua sosirii. Nu există nicio pretenție privind utilizarea serviciului overnight într-o anumită cameră. Hotelul Altes Kloster își rezervă dreptul, la sfârșitul rezervării, de a închiria încăperile rezervate în altă parte. Vizitatorul primește o rezervare obligatorie sau un număr de rezervare prin intermediul Hotelului Altes Kloster, iar la solicitarea scrisă o confirmare scrisă de rezervare. 

Renunțarea / leasingul și / sau transferul camerelor rezervate este interzisă. În special, este inadmisibilă expedierea de camere și / sau contingente de cameră terților la prețuri mai mari decât tarifele reale ale camerelor. Nu este permisă cesionarea sau vânzarea creanței împotriva Hotelului Altes Kloster. În acest caz, hotelul Altes Kloster are dreptul să anuleze rezervarea, în special în cazul în care oaspetele a furnizat unei terțe părți informații false despre tipul de rezervare sau despre plata în cesiune / vânzare. Folosirea camerei de hotel pentru alte scopuri decât pentru cazare este interzisă în mod expres. 

3. Rezervări garantate, termene de anulare 

Rezervarea garantată se face dacă oaspetele confirmă serviciul de cazare cu ajutorul unui număr de card de credit și nu anulează camerele comandate înainte de ora 18:00 în ziua sosirii. În caz de neprezentare (fără spectacol), se va percepe suma integrală a sejurului rezervat minus orice cheltuieli salvate. Pentru rezervările efectuate în cadrul unui contract de cote sau pentru rezervarea a mai mult de cinci camere pe noapte, se aplică perioadele de anulare și alte modalități convenite în aceste contracte.

4. Plata în avans a ratei zilnice

Prețul întregului serviciu de cazare rezervat este întotdeauna plătit în avans de către oaspeți, cel mai târziu la sosirea la hotel. 

5. Taxe / Taxe / Taxe

Prețurile aplicabile sunt prețurile brute și includ toate impozitele, taxele și tarifele legale. Hotelul Altes Kloster își rezervă dreptul de a ajusta prețurile în cazul unor modificări ale taxelor, taxelor și tarifelor, precum și colectarea eficientă a noilor impozite, taxe și tarife fără precedent pentru părți.

6. Modalități de plată / servicii pe facturi ulterioare 

Modalitățile de plată valabile sunt numerarul în euro, cartea EC, cardul Master, cardul Visa, cardurile Diners și American Express în euro. Nu este posibil să furnizăm servicii pentru facturi ulterioare. 

7. Posibile utilizări ale camerelor rezervate 

Camerele rezervate sunt disponibile oaspeților de la ora 15:00 în ziua sosirii și până la ora 11:00 în ziua plecării.

8. Răspunderea hotelului Altes Kloster 

Hotel Altes Kloster este răspunzător pentru orice daună cauzată de vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății. În plus, Hotel Altes Kloster este răspunzător pentru alte daune care se întemeiază pe o încălcare intenționată sau grav neglijentă a taxei de către Hotel Altes Kloster, precum și pentru daunele care se datorează unei încălcări intenționate sau neglijente a obligațiilor contractuale. O încălcare a taxei de către hotelul Altes Kloster este egală cu cea a reprezentanților săi legali, a angajaților sau a agenților delegați. Alte cereri de despăgubiri sunt excluse, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și condiții. 

În caz de defecțiuni sau defecțiuni la serviciile Hotelului Altes Kloster, Hotel Altes Kloster va depune toate eforturile, în caz de cunoaștere sau de notificare imediată, pentru a remedia situația. Oaspetele este obligat să contribuie la ceea ce este rezonabil, să remedieze perturbarea și să reducă la minimum posibilele pagube. De altfel, oaspetele este obligat să informeze în timp util Hotel Altes Kloster despre posibilitatea producerii unor daune excepțional de mari. Pentru obiectele introduse, Hotel Altes Kloster este răspunzător în conformitate cu prevederile legale (a se vedea §§ 701 și BGB). Răspunderea este limitată la o sută de ori mai mare decât prețul camerei (de la 600 EUR la un maxim de 3.500 EUR) și pentru bani, valori mobiliare și valori până la 800 EUR. Revendicarea expiră dacă oaspetele nu notifică imediat după ce a dobândit cunoștință despre pierderea, distrugerea sau deteriorarea proprietății introduse în proprietatea Hotel Altes Kloster (§ 703 BGB). Pentru răspunderea nelimitată se aplică reglementările legale. Valorile trebuie păstrate în seiful camerei. Nu va exista un acord de custodie.

În cazul în care oaspeții beneficiază de un loc de parcare în garajul hotelului / parc auto, de asemenea contra cost, nu se încheie un acord de custodie. Nu există nicio obligație de a monitoriza Hotel Altes Kloster. Hotel Altes Kloster este răspunzător pentru toate daunele în conformitate cu reglementările menționate la alineatul (1). Oaspetele este obligat să raporteze fără întârziere o pagubă, daune evidente, cel puțin înainte de a părăsi parcarea. Hotel Altes Kloster nu este răspunzător pentru pagubele care sunt în responsabilitatea exclusivă a altor chiriași sau a altor terțe părți. 

9. Vouchere 

Voucherul poate fi răscumpărat numai pentru serviciile hoteliere din hotelul menționat pe voucher. Rămânând la plata cu soldul rămas, acestea rămân și pot fi utilizate pentru plăți ulterioare în hotelul respectiv. Perioada de valabilitate a voucherului este de 3 ani de la data emiterii. Voucherele nu pot fi returnate, nu pot fi vândute sau transferabile și nu pot fi răscumpărate în numerar. Voucherele nu pot fi utilizate în contextul plăților online. Cumpărătorul voucherului este responsabil pentru furnizarea datelor corecte (în special a adresei de e-mail) la care trebuie trimise voucher-ul și factura. 

10. Mâncare și băuturi aduse

În zonele publice, este interzis consumul de alimente și băuturi. Micul dejun se poate lua numai în incinta desemnată din zona publică (bar, salon). Nu este posibilă antrenarea ingredientelor de mic dejun oferite. În camere, prepararea alimentelor este strict interzisă. Excepții sunt camerele cu bucătărie. Este important să se asigure o bună ventilare. Orice operațiuni de stingere a incendiilor vor fi percepute oaspeților la 100%.

11. Fumatul interzis în hotel 

Hotelul Altes Kloster este un hotel pentru nefumători. Prin urmare, este interzis să fumați atât în zonele publice, cât și în camerele de oaspeți. În caz de încălcare a dreptului comunitar, Hotelul Altes Kloster are dreptul să perceapă oaspeților o sumă de 200,00 EUR ca despăgubire pentru costurile de curățare separat aplicabile, inclusiv orice pierdere a vânzărilor care rezultă din incapacitatea de a închiria încăperea. Această sumă de compensare este mai mare sau mai mică, în cazul în care hotelul Altes Kloster se dovedește a fi mai ridicat sau oaspetele daune mai mici.

12. Animale de companie 

Aducerea animalelor de companie necesită consimțământul Hotelului Altes Kloster. Oaspetele este obligat să anunțe în prealabil dorința de a aduce unul sau mai multe animale de companie. Dacă hotelul Altes Kloster este de acord să aducă animale de companie, acest lucru se face cu condiția ca animalele de companie să fie sub supravegherea constantă a oaspetelui și să nu fie bolnave și să nu reprezinte nici un pericol pentru oaspeții hotelului și personalul hotelului. Există maxim două animale de companie per cameră permise. Nu este permisă transportul animalelor / animalelor la micul dejun și la barul Hotelului Altes Kloster. Există o taxă de 15 EUR per animal pe noapte. Cu toate acestea, excepția sunt câinii orbi, surzi și alți câini de serviciu comparabili. Acestea pot fi transportate gratuit și în orice moment. 

13. rezervările de grup 

Pentru rezervări de 11 sau mai multe camere, se pot face rezervări garantate cu plata anticipată corespunzătoare. În plus, termenii și condițiile separate ale hotelurilor respective se aplică aici. 

14. dispoziţii finale 

Modificările și completările aduse contractului sau termenii și condițiile generale ar trebui făcute în formă text. Modificările sau adăugările unilaterale de către oaspeți sunt ineficiente.

Locul de competență pentru toate litigiile care apar între părțile din raportul contractual este Viena, în măsura în care partenerul contractual al Hotelului Altes Kloster Kaufmann este o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public.AK Tagungshotel Hainburg GmbH / Fabriksplatz 1a / 2410 Hainburg a.d. Donau / hotel@alteskloster.at

mai multe Arionhotels

{{Schließen}}